Hakkımızda


Sezer Güvencesi İle Sulamada Yeni Bir Adım

1978'den beri, Bursa,Karacabey'de tarım makineleri, sağım sistemleri ve çiftlik ekipmanları üretimini sürdürmekte olan Sezer Tarım ve Sağım Teknolojileri, hayvancılık ve tarım sektöründe her yıl lider firmalar arasında gösterilmektedir. Hayvancılıkla ilgilenen yetiştiricilerin kendi yemini üretme isteği üzerine 2006 yılında sulama sektöründe farklı bir araştırmaya giren Sezer, 2006 yılında bu ihtyaca cevap verebilmek için otomatik tamburlu sulama sistemlerini yurtdışından tedarik ederek montaj, satış ve pazarlamasına başlamıştır.

60 adetten fazla makineyi üreticiyle buluşturduktan bir süre sonra da bu makinelerin tamamen yerli üretimini yapmaya karar vermiş ve 2013 yılında Mustafakemalpaşa'da bulunan fabrikasında üretmeye başlamıştır. Türk mühendis ve işçileri tarafından çeşitli modellerde geliştirilen otomatik tamburlu sulama makineleri üreticilerin arzu ettiği "düşük maliyet ve maksimum verimlilik" hedeflenerek yüksek kalitede üretilmektedir. Deneyimli Sezer satış-pazarlama ve uzman servis ekibi satış öncesi ve sonrasında her türlü projede sizlere hizmet vermektedir.

about img

Tamburlu Sulama Üretim

 
about img

Tamburlu Sulama Üretim

 
about img

Ar-Ge & Proje Tasarım

 

 Ürünlerimiz


portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

portfolio img

Ürünü Detaylı İncelemek İçin

Lütfen Tıklayınız

 Hibe Destekleri


  T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bireysel Sulama Ekipman Desteği


   • Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hakkındaki uygulama rehberi 02 Ocak 2017 tarihinde yayımlanmıştır. Uygulama rehberine ulaşmak için tıklayınız.


   • Hibe desteği kapsamında, uygulama rehberinde belirtilen şartları taşıyan ve başvurusu kabul edilen çiftçilerimize, mal alım tutarının KDV hariç %50’sine maddi destek verilmektedir.

   • Başvurular, 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren başvuru sahibi veya başvuru sahibinin herhangi bir zorunluluk nedeniyle şahsen başvuru yapamaması durumunda, noterden vekalet verilen birinci derece akrabası tarafından Tarım İl Müdürlüklerine yapılabilecektir.


   HİBE DESTEĞİ İÇİN ÖN ŞARTLAR:

   • Başvuru yapılacak arazinin 20 dekardan az olmaması ve arazi mülkiyetinin başvuru sahibi adına olması gerekmektedir.

   • Başvuru sahibinin veya birinci derece akrabalarının adına kayıtlı traktör bulunması gerekmektedir.

   • Proje için belgelenen su kaynağının sistemin çalışacağı arazi büyüklüğü için yeterli miktarda olması gerekmektedir.

   • Başvuru yapılan parselin kısa kenar uzunluğunun; 75 mm. boru çaplı tamburu sulama makineleri için en az 29 metre, 90 mm. ve 110 mm. boru çaplı modeller için 38 metreden az olmaması gerekmektedir.

   • Başvuru yapılacak arazi eğiminin; toprak işlemeli tarım yapılan alanlarda %12’nin, toprak işlemesiz tarım yapılan alanlarda %18’in üzerinde olmaması gerekmektedir.

   • Başvuru sahibinin kırsal kalkınma destekleri kapsamında daha önce tamburlu sulama hibe desteğinden yararlanmamış olması (2017 yılı dahil olmak üzere son 3 (üç) yılda arazi toplulaştırma projesi uygulanmış ve kadastro müdürlüklerince yeni mülkiyete esas parselasyonu tescil edilmiş alanlardaki parsellere ilişkin başvurular ilk defa yapılacak başvuru gibi değerlendirilir.) gerekmektedir.

   • Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynaklarının kullanılmaması gerekmektedir.

   • Gerçek kişiler ile kollektif, limited ve anonim şeklinde kurulmuş olan şirketler, sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden 10 (on) yıl ve üzeri kiralama yaparak başvuru yapabilirler.

   • Başvuru sahibinin, başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son 5 (beş) yıllık dönemde yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğleri kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.

    

   BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN HAZIRLANACAK BELGELER:

   Başvuru sahibinin gerçek veya tüzel kişi olma duruma göre aşağıda yer alan belgeler başvuru dosyasında yer almalıdır.

   1) Başvuru sahibine ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi.
   ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Belgesini İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinden temin edebilirsiniz.

   2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi;
   Gerçek Kişiye / Tüzel Kişilik Adına Yetkilendirilen Kişiye Ait

   3) Yetkili Kurul Kararı;
   Tüzel kişiliğin başvuru için aldığı.

   4) İmza Sirküleri;
   Tüzel kişiliklerde yetkilendirilen kişiye ait.

   5) Varsa diğer belgeler;
   Varsa; Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı / Organik Tarım Müteşebbisi olduğuna dair sertifika sureti / Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakını veya Gazi olduğunu gösteren belge. 

   6) Toprak Fiziksel Analiz Raporu;
   Bünye Sınıfı, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı, İnfiltrasyon Hızı bilgilerini içeren ve akredite laboratuvardan alınmış rapor. Akredite laboratuvar listesini incelemek için Tıklayınız.

   Toprak analizlerinde parsel no’ları, ada, parsel no veya mevkisi belirtilmelidir. Analiz raporları başvuru yılı dahil son 5 (beş) yıl içinde alınmış olmalıdır.

   Kamu kurumları tarafından yapılmış toplu basınçlı sulama projelerinin sulama sahası içerisinde yer alan parseller için yapılan başvurularda, toplu basınçlı sulama projesi içerisindeki toprak fiziksel analizleri yapılış tarihine bakılmaksızın o parsel için geçerli sayılmaktadır.

   7) Sulama Suyu Analiz Raporu.
   (CxSx, AXTX cinsinden ve (Akredite laboratuvardan alınmış olmalıdır) - Akredite laboratuvar listesini incelemek için Tıklayınız.

   Su analizlerinde kaynak adı belirtilmelidir. Analiz raporları başvuru yılı dahil son 5 (beş) yıl içinde alınmış olmalıdır.

   Su kaynağı çeşidi “su depolama yapısı” olan (baraj, gölet) veya “yerüstü” / “yer altı” su kaynağı olup, aynı şebeke içerisinde yer alan başvurularda, su kaynağı için alınacak su analiz raporu aynı su kaynağını kullanacak birden fazla başvurular için geçerlidir.

   Sulama suyu kalitesi T1A1(C1S1), T1A2(C1S2), T2A1(C2S1) ve T2A2(C2S2) dışında olan projelere hibe desteği verilmemektedir.

   8) Su Kaynağı “Kullanım İzin / Tahsis Belgesi” veya “ Yer Altı Suyu Kullanma Belgesi”.

   Su kaynağı olmayan arazilere hibe desteği verilmemektedir.

   20/7/1961 tarihli ve 5/1465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yeraltı Suları Tüzüğünde yer alan komşu hakkı başlığı kapsamında yeraltı suyu kullanma belgesi alınmış olan kuyular hariç, kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmemektedir. Ancak kiralanan arazi içinde arazi sahibi adına yeraltı suyu kullanma belgesi olan kuyu mevcut ise başvuru kabul edilmektedir.

   Satın alınan arazilerde bulunan kuyular için yapılacak başvurularda, arazinin yeni sahibi adına yeraltı suyu kullanma belgesi alınması gerekir. Kuyu ruhsatı, üzerinde adı soyadı yazılan kimseye aittir, başkalarına devredilemez.

   Sulama birlikleri veya sulama kooperatifleri tarafından işletilen toplu basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, sulama birliği veya sulama kooperatifinden su kullanım izin belgesi alınması şartıyla aynı hidrant için birden fazla başvuru yapılabilmektedir. Alınacak su kullanım izin belgesinde su tahsisi yapılan parselin, parsel numarası, su alınan hidrantın numarası ve projeye esas tahsis edilecek debi miktarı belirtilmelidir. Ancak, tahsis edilen debilerin toplamı, her bir hidrant için toplu basınçlı sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmemektedir.

   Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait açık kanal sulama sistemlerinden su tahsis edilmesi durumunda ise sulama kooperatifi veya sulama birliğinden alınacak su kullanma izin belgesinde su tahsisi yapılan parselin, parsel numarası, söz konusu parselin sulama şebekesinde yer aldığı ve su alınan kanalının numarası, çeşidi (ana kanal, tersiyer, sekonder vb.)  ve projeye esas tahsis edilecek debi miktarı belirtilmelidir. Ancak, kanal çeşidine göre bu kanaldan tahsis edilen debilerin toplamı, her bir kanal için toplu sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu belgeler uygun görülmemektedir.

   Su kaynağı keson kuyu olan başvurularda kuyu ruhsatı şartı aranmayacak olup, jeoloji mühendisi veya il proje yürütme birimi elemanlarınca kuyunun keson kuyu olduğunun belirlenmesi ve kuyuya ait debinin tespit edilerek tutanağa bağlanması yeterli olacaktır.

   Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Su Kaynağı Kullanım İzni / Tahsis Belgesi veya Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Yeraltı Suyu Kullanma Belgesinde uygun görülen debilerle, keson kuyularda ölçülerek tespit edilen debiler, sulama projelerinde hesaplama sonucunda bulunan sezonluk toplam sulama suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda olmalıdır. Söz konusu debileri karşılamayan sulama projeleri uygun görülmeyecektir.

   9) Muvafakatname;
   Hisseli araziler için yapılan başvurularda hissedarların muvafakatı ve haklarına dair taahhütname düzenlenmelidir. Muvafakatnameyi örneğini indirmek için Tıklayınız.

   Yatırımcı; hisseli parsellerde, diğer hissedarların tamamını bilgilendirerek kendi hissesine düşen alan için veya diğer hissedarlardan kiralama yaparak söz konusu parsel için başvuru yapabilmektedir. Tebliğ hükümleri çerçevesinde aynı parsel için program kapsamında bir kere başvuru yapılabileceğinden, hisseli parsellerde başvuru sahibinin vereceği taahhütnamede; ileriki yıllarda hissedarların hibe başvuru yapamayacakları konusunda bilgilendirildiği ibaresi yer almalıdır.

   10) Traktör Ruhsatı Sureti;
   Tamburlu sistem yağmurlama başvuruları için traktör ruhsatının fotokopisi gereklidir. Söz konusu traktörün, başvuru sahibi adına veya birinci derece akrabalarının adına kayıtlı olması gerekmektedir.

   Tüzel kişilik başvurularında ise traktör mülkiyeti tüzel kişiliğe ait olmalıdır.

   11) Ticaret Sicil Gazetesi;
   Tüzel kişilik başvuruları için, kuruluş ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren.

   12) Başvuruda Verilecek Taahhütnameler;
   Başvuru sahibinin başvurusunun kabul edilmesi halinde, proje kapsamında satın alacağı malzemeleri, tedarikçiden temin edeceği belgelere sahip özellikteki malzemelerden ve bu belgelere sahip tedarikçiden temin edeceğine ve ödeme talebi ile birlikte bu belgelerin tamamını vereceğine dair taahhütname. Taahhütnameyi örneğini indirmek için Tıklayınız.

   13) Arazi Tahsisine Dair Resmi Belge Onaylı Sureti;
   Arazi Mülkiyeti “tahsisli” başvurular için.

   14) Kiralama Belgesi;
   Gerçek kişilerin ve şirketlerin arazi kiralayarak yapacakları başvuruları için. Tüzel Kişiliklerin, kamu arazilerini kiralayarak yapacakları başvuruları için kamu arazisi kiralama belgesi onaylı sureti.

   Yatırıma konu arazinin mülkiyetine sahip olmayan yatırımcılar, tamburlu sulama hibe desteğinden yararlanamamaktadır. Ancak Kamu arazilerinde uzun süreli ( en az 10 yıl ve üzeri ) kiralama veya tahsis yapılması halinde başvuru yapılabilmektedir.

    

   SEZER TARAFINDAN HAZIRLANACAK BELGELER

   1) Sulama projesi;

   (EK-18’de yer alan dispozisyona göre Sezer’de görevli Ziraat Mühendislerince ücretsiz olarak hazırlanmaktadır)

   2) Hibe Başvuru Formu (EK-2);

   Tebliğ ve güncel uygulama rehberi hükümlerine göre yatırımcıdan alınan bilgilere göre Sezer tarafından hazırlanacaktır.

   3) Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu (EK-4).

   4) Teknik Şartname;

   Başvuru kapsamında alımı yapılacak, bireysel sulama sistemine ilişkin olarak marka model belirtilmeden ürünün tüm özelliklerini gösteren teknik şartname (Sulama sistemlerinde kullanılan boru ve boru ek parçaları için teknik şartname olarak; boru cinsi, boru çapı (Ø), basınç sınıfı (PN), et kalınlığı (mm/mil.), damlatıcı debisi (L/h), damlatıcı aralığı (cm) gibi bilgilerden gerekli olanlar belirtilecektir.) Ürün katalogları teknik şartname olarak verilebilir. Ancak bu durumda sistemin bu katalog değerlerine göre projelenmiş olması ve farklı marka makinelerde projeleme kriterlerinin değişiklik göstermesi nedeniyle uygulama aşamasında da aynı makinenin alınması gerekmektedir, değişiklik yapılamaz.

   5) Uzmanlık belgesi veya diploma onaylı sureti;
   Sulama projesini hazırlayan Sezer yetkili Ziraat Mühendisine ait diploma sureti.

   6) Garanti belgesi

   7) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

   8) Zirai Kredilendirme Belgesi

   9) Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

   10) CE Belgesi

   11) Teknik özellikler
   Yatırımcının proje kapsamında alımını yaptığı tamburlu sulama makinesine ait, başvuru dosyası ile birlikte verdiği teknik şartnameye uygunluğunu gösteren katalog veya Sezer tarafından verilen ürünün teknik özellikleri içerir belgeler.

    
about img

Tabancalı Sulama Sistemleri  

 
about img

Kanatlı Sulama Sistemleri

 
about img

Tabancalı ve Kanatlı Sulama Sistemleri

 

 Belgeler


 Sıkça Sorulan Sorular


Nasıl Çalışır ?

SEZER Otomatik Tamburlu sulama makinesi su kaynağından bir motor yardımıyla pompalanan suyun tabanca veya kanat sistemiyle araziye istenilen zaman ve miktarda eşit dağılımını sağlayan modern bir sulama sistemidir. Tambur (makara) üstüne sarılan ana hortumun ucu, kanat veya tabanca arabasına bağlanır. Kanat veya tabanca arabası; bir traktör yardımıyla, sulama makinesinden sulanacak hattın en son noktasınaçekilir. Düzeneğin hat üzerinde hazır hale getirildiğinden emin olunduktan sonra kaynaktan su pompalanmaya başlatılır. Pompalanan su, makinenin üzerindeki su türbininin içinden geçerken enerjiye dönüşerek sırayla makara üzerindeki dişliyi, dişli de makarayı ters yönde döndürerek araziye serilmiş hortumu makaraya geri sarmaya başlar. Sarılma (hortum toplama) gerçekleşirken hortumun ucundaki kanat veya tabanca arabası da geriye doğru sulama yaparak gelir. Sulama hız/zaman ayarı, isteğe göre şanzıman üzerinden ayarlanabilir ve hız saati üzerinden de gözlemle-nebilir. Tüm hortum sarıldığında, otomatik kesici kol hortum sarımını durdurur. Bir çeşit fren sistemiyle türbin durur ve makine de otomatik olarak durur. Su pompalama manuel olarak sonlandırılana kadar tabanca veya kanatlar durduğu yerde sulamaya devam eder. Sarım işlemi bittiği için makina sulanacak diğer hattın başına getirilerek aynı işlem bütün arazi sulanana kadartekrarlanır.

Neden SEZER Otomatik Tamburlu Sulama Sistemleri ?

Ekonomik

Ekonomik ömrü ve kullanım maaliyeti gibi faktörler ele alındığında Sezer Otomatik Tamburlu Sulama Sistemleri, diğer sulama sistemlerine göre çok daha ekonomik ve kullanışlıdır. Örneğin: Damlama sulama gibi her sene yatırım, yağmurlu sulama gibi de işçilik gerektirmez.

Su Tasarrufu-Çevre Dostu

Sulama işlemi sırasında kullanılan su miktarı, bazı durumlarda bilinenin aksine ; damlama sulama sisteminde tamburlu sulamaya göre daha çoktur. Özellikle yaz aylarında (Sıcak havalar, buharlaşma vs.) bu durumda otomatik tamburlu sulama sistemleri su tassarufu sağlar ve çevreye duyarlıdır. Düşük basınçlarda bile çalışabilen otomatik tamburlu sulama makinesi, tarımsal üretim sırasında etkili sulama ile toprağın sertleşmesini ve ürünlerin zarar görmesini engeller.

İşçilik ve Zaman Tasarrufu

Sezer Otomatik Tamburlu Sulama Makinesi ile sulama sadece tek bir kişi ile yapılabilir. Sulama işlemi sırasında makine başında beklemeye gerek yoktur. Sulama otomatik sonlanır. Bakımı ve kullanımı çok kolaydır. Böylece hem işçilik maaliyeti hem zaman kaybı hem de sulama sırasında yaşanan zorluklar ortadan kalkar.

about img

Bilgilendirme Sunusu İçin Tıklayınız.

Ana Su Hortumu

• Ø63, Ø75, Ø90, Ø110mm çaplarında ve 200-500 mt arasında farklı uzunluklarda mevcuttur.
• Uzun ömürlüdür.
• Otomatik tamburlu sulama makinesinin ana hortumu sert polietilen maddesinden üretilmiştir. Et kalınlığı yaklaşık 1 cm’ye kadar olup dış etkenlere karşı dirençlidir. Sürtünmeden etkilenmez.
• Tüm hortumlar 10 atmosfer yüksek basınca kadar dayanıklıdır.
• Hortumun çapı ve uzunluğu, mevcut su kaynağı, basıncı, hacmi ve arazi büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir.

Şanzıman - Su Türbini

• Düşük su basınçlarında dahi sulama imkanı sağlar.
• Makinede kullanılan şanzıman, farklı su ihtiyaçları için ayarlanabilir dört kademeli özelliğe sahiptir.
• İsteğe göre hız ve zaman ayarı yapılarak sulama miktarı yönetilebilir.

Şase - Tambur

Makinenin şasesi alt ve üst olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Makineyi taşıyan üçgen şeklinde düzenlenmiş alt şase, diğer alt şasenin üzerinde yer alan hortum makarasını taşıyan ise üst şasedir.
• Her türlü zor koşula dayanıklı yapısı ve dizaynı ile uzun ömürlü kullanıma sahiptir.
• 180° dönebilme özelliği sayesinde kolayca geniş alanları sulama imkanı sağlar. (Orta noktadan her iki tarafı sulama)
• Çift kat boya ile kaplıdır.

Önerilen Ürünler

• Hububat (Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf)
• Yem Bitkileri (Yonca, Silajlık Mısır ve Hububat-Fiğ karışımı)
• Sanayi Bitkileri (Ayçiçeği, Yer Fıstığı, Mısır, Pamuk, Şeker Pancarı)
• Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Havuç)
• Baklagiller (Bezelye, Fasulye)
• Diğer sebze ve meyveler (Karpuz, Nemin az olduğu bölgelerde Domates vs.)

Önerilen Sulama Alanları

• Yeşil Alanlar (Park, Bahçe, Çim/Rulo Çim)
• İlaçlama (Kompost ve Arıtma)
• Özel Projeler

 Bayilerimiz
Akçaağıllı Tarım Sulama Ltd. Şti.
Merkez/KIRŞEHİR
Tel: 0 386 386 62 61


Aksaray Tektaş Tarım
Merkez/AKSARAY
Tel: 0 382 212 61 51


Bozdoğan Ticaret
Şahinbey/GAZİANTEP
Tel: 0 342 225 32 00


Eryıldırım Tarım Ltd. Şti.
İskitler/ANKARA
Tel: 0 312 341 52 80


Gümüş Tarım Ltd. Şti.
Bergama/İZMİR
Tel: 0 232 633 59 34


İrday Tarım Ltd. Şti.
Yüreğir/ADANA
Tel: 0 322 311 33 46


Kara Tarım Ürünleri – Abdurrahman KARA
Çivril/DENİZLİ
Tel: 0 533 775 83 56


Nevşehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Merkez/NEVŞEHİR
Tel: 0 384 214 13 33


Özkarslıoğlu Tarım
Sivas Yolu Üzeri-KAYSERİ
Tel: 0 352 336 08 47


Sağlam Tarım
Merkez/BURDUR
Tel: 0 248 252 90 50


Sezer Erzincan Bölge Müdürlüğü
Merkez/ERZİNCAN
Tel: 0 530 140 22 73


Üçeller Tarım
Babaeski/KIRKLARELİ
Tel: 0 288 512 22 99


Toprak Pet.Ürü.Zir.Alet.Tic.San.Ltd.Şti.
Ereğli/KONYA
Tel: 0 332 713 66 31


 Referanslar


 

Sulamada SEZER Kalitesine Güvenen Yetiştiricilerimizi Görmek İçin Harita Üzerine Tıklayınız.